Giác hút chân không SMC ZPUN/S/U/F/GN/GS

Giác hút chân không SMC ZPU/B/C/D/F/UT N/S/U/F/GN/GS

là loại giác hút thông dụng nhất trong các dòng giác hút, đầu hút, núm hút chân không SMC bởi thiết kế đơn giản, dễ thao tác tháo lắp, dễ sử dụng, bề mặt hút phù hợp với nhiều dạng sản phẩm khác nhau.

Giác hút chân không SMC ZPU:

Dạng thường:

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén cao su:

ZP02US ZP02UN ZP02UGS ZP02UGN ZP02UU ZP02UF
ZP04US ZP04UN ZP04UGS ZP04UGN ZP04UU ZP04UF
ZP06US ZP06UN ZP06UGS ZP06UGN ZP06UU ZP06UF
ZP08US ZP08UN ZP08UGS ZP08UGN ZP08UU ZP08UF
ZP10US ZP10UN ZP10UGS ZP10UGN ZP10UU ZP10UF
ZP13US ZP13UN ZP13UGS ZP13UGN ZP13UU ZP13UF
ZP16US ZP16UN ZP16UGS ZP16UGN ZP16UU ZP16UF
ZP20US ZP20UN ZP20UGS ZP20UGN ZP20UU ZP20UF
ZP25US ZP25UN ZP25UGS ZP25UGN ZP25UU ZP25UF
ZP32US ZP32UN ZP32UGS ZP32UGN ZP32UU ZP32UF
ZP40US ZP40UN ZP40UGS ZP40UGN ZP40UU ZP40UF
ZP50US ZP50UN ZP50UGS ZP50UGN ZP50UU ZP50UF

Các mã sản phẩm với đầu nối:

ZPT02US-A5 ZPT02UN-A5 ZPT02UGS-A5 ZPT02UGN-A5 ZPT02UU-A5 ZPT02UF-A5
ZPT04US-A5 ZPT04UN-A5 ZPT04UGS-A5 ZPT04UGN-A5 ZPT04UU-A5 ZPT04UF-A5
ZPT06US-A5 ZPT06UN-A5 ZPT06UGS-A5 ZPT06UGN-A5 ZPT06UU-A5 ZPT06UF-A5
ZPT08US-A5 ZPT08UN-A5 ZPT08UGS-A5 ZPT08UGN-A5 ZPT08UU-A5 ZPT08UF-A5
ZPT10US-A5 ZPT10UN-A5 ZPT10UGS-A5 ZPT10UGN-A5 ZPT10UU-A5 ZPT10UF-A5
ZPT13US-A5 ZPT13UN-A5 ZPT13UGS-A5 ZPT13UGN-A5 ZPT13UU-A5 ZPT13UF-A5
ZPT16US-A5 ZPT16UN-A5 ZPT16UGS-A5 ZPT16UGN-A5 ZPT16UU-A5 ZPT16UF-A5
ZPT20US-A5 ZPT20UN-A5 ZPT20UGS-A5 ZPT20UGN-A5 ZPT20UU-A5 ZPT20UF-A5
ZPT25US-A5 ZPT25UN-A5 ZPT25UGS-A5 ZPT25UGN-A5 ZPT25UU-A5 ZPT25UF-A5
ZPT32US-A5 ZPT32UN-A5 ZPT32UGS-A5 ZPT32UGN-A5 ZPT32UU-A5 ZPT32UF-A5
ZPT40US-A5 ZPT40UN-A5 ZPT40UGS-A5 ZPT40UGN-A5 ZPT40UU-A5 ZPT40UF-A5
ZPT50US-A5 ZPT50UN-A5 ZPT50UGS-A5 ZPT50UGN-A5 ZPT50UU-A5 ZPT50UF-A5

 

ZPT02US-B5 ZPT02UN-B5 ZPT02UGS-B5 ZPT02UGN-B5 ZPT02UU-B5 ZPT02UF-B5
ZPT04US-B5 ZPT04UN-B5 ZPT04UGS-B5 ZPT04UGN-B5 ZPT04UU-B5 ZPT04UF-B5
ZPT06US-B5 ZPT06UN-B5 ZPT06UGS-B5 ZPT06UGN-B5 ZPT06UU-B5 ZPT06UF-B5
ZPT08US-B5 ZPT08UN-B5 ZPT08UGS-B5 ZPT08UGN-B5 ZPT08UU-B5 ZPT08UF-B5
ZPT10US-B5 ZPT10UN-B5 ZPT10UGS-B5 ZPT10UGN-B5 ZPT10UU-B5 ZPT10UF-B5
ZPT13US-B5 ZPT13UN-B5 ZPT13UGS-B5 ZPT13UGN-B5 ZPT13UU-B5 ZPT13UF-B5
ZPT16US-B5 ZPT16UN-B5 ZPT16UGS-B5 ZPT16UGN-B5 ZPT16UU-B5 ZPT16UF-B5
ZPT20US-B5 ZPT20UN-B5 ZPT20UGS-B5 ZPT20UGN-B5 ZPT20UU-B5 ZPT20UF-B5
ZPT25US-B5 ZPT25UN-B5 ZPT25UGS-B5 ZPT25UGN-B5 ZPT25UU-B5 ZPT25UF-B5
ZPT32US-B5 ZPT32UN-B5 ZPT32UGS-B5 ZPT32UGN-B5 ZPT32UU-B5 ZPT32UF-B5
ZPT40US-B5 ZPT40UN-B5 ZPT40UGS-B5 ZPT40UGN-B5 ZPT40UU-B5 ZPT40UF-B5
ZPT50US-B5 ZPT50UN-B5 ZPT50UGS-B5 ZPT50UGN-B5 ZPT50UU-B5 ZPT50UF-B5

 

ZPT02US-A6 ZPT02UN-A6 ZPT02UGS-A6 ZPT02UGN-A6 ZPT02UU-A6 ZPT02UF-A6
ZPT04US-A6 ZPT04UN-A6 ZPT04UGS-A6 ZPT04UGN-A6 ZPT04UU-A6 ZPT04UF-A6
ZPT06US-A6 ZPT06UN-A6 ZPT06UGS-A6 ZPT06UGN-A6 ZPT06UU-A6 ZPT06UF-A6
ZPT08US-A6 ZPT08UN-A6 ZPT08UGS-A6 ZPT08UGN-A6 ZPT08UU-A6 ZPT08UF-A6
ZPT10US-A6 ZPT10UN-A6 ZPT10UGS-A6 ZPT10UGN-A6 ZPT10UU-A6 ZPT10UF-A6
ZPT13US-A6 ZPT13UN-A6 ZPT13UGS-A6 ZPT13UGN-A6 ZPT13UU-A6 ZPT13UF-A6
ZPT16US-A6 ZPT16UN-A6 ZPT16UGS-A6 ZPT16UGN-A6 ZPT16UU-A6 ZPT16UF-A6
ZPT20US-A6 ZPT20UN-A6 ZPT20UGS-A6 ZPT20UGN-A6 ZPT20UU-A6 ZPT20UF-A6
ZPT25US-A6 ZPT25UN-A6 ZPT25UGS-A6 ZPT25UGN-A6 ZPT25UU-A6 ZPT25UF-A6
ZPT32US-A6 ZPT32UN-A6 ZPT32UGS-A6 ZPT32UGN-A6 ZPT32UU-A6 ZPT32UF-A6
ZPT40US-A6 ZPT40UN-A6 ZPT40UGS-A6 ZPT40UGN-A6 ZPT40UU-A6 ZPT40UF-A6
ZPT50US-A6 ZPT50UN-A6 ZPT50UGS-A6 ZPT50UGN-A6 ZPT50UU-A6 ZPT50UF-A6

 

ZPT02US-B6 ZPT02UN-B6 ZPT02UGS-B6 ZPT02UGN-B6 ZPT02UU-B6 ZPT02UF-B6
ZPT04US-B6 ZPT04UN-B6 ZPT04UGS-B6 ZPT04UGN-B6 ZPT04UU-B6 ZPT04UF-B6
ZPT06US-B6 ZPT06UN-B6 ZPT06UGS-B6 ZPT06UGN-B6 ZPT06UU-B6 ZPT06UF-B6
ZPT08US-B6 ZPT08UN-B6 ZPT08UGS-B6 ZPT08UGN-B6 ZPT08UU-B6 ZPT08UF-B6
ZPT10US-B6 ZPT10UN-B6 ZPT10UGS-B6 ZPT10UGN-B6 ZPT10UU-B6 ZPT10UF-B6
ZPT13US-B6 ZPT13UN-B6 ZPT13UGS-B6 ZPT13UGN-B6 ZPT13UU-B6 ZPT13UF-B6
ZPT16US-B6 ZPT16UN-B6 ZPT16UGS-B6 ZPT16UGN-B6 ZPT16UU-B6 ZPT16UF-B6
ZPT20US-B6 ZPT20UN-B6 ZPT20UGS-B6 ZPT20UGN-B6 ZPT20UU-B6 ZPT20UF-B6
ZPT25US-B6 ZPT25UN-B6 ZPT25UGS-B6 ZPT25UGN-B6 ZPT25UU-B6 ZPT25UF-B6
ZPT32US-B6 ZPT32UN-B6 ZPT32UGS-B6 ZPT32UGN-B6 ZPT32UU-B6 ZPT32UF-B6
ZPT40US-B6 ZPT40UN-B6 ZPT40UGS-B6 ZPT40UGN-B6 ZPT40UU-B6 ZPT40UF-B6
ZPT50US-B6 ZPT50UN-B6 ZPT50UGS-B6 ZPT50UGN-B6 ZPT50UU-B6 ZPT50UF-B6

Dạng oval:

Các mã sản phẩm

ZP2004UN, ZP3507UN, ZP4010UN, ZP2004US, ZP3507US, ZP4010US

nguồn tham khảo:

ZP2-08ANN, ZP2-08ANS giác hút, đầu hút khí nén SMC

Trang chủ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.