Bộ tạo chân không SCV-05/10/15/20HS-CK SNS

Bộ tạo chân không SCV-05/10/15/20HS-CK SNS được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, được sử dụng để tạo chân không hút các sản phẩm khí nén