DP-10S | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không 2 tầng DP

DP-10S DP-10 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: DP-8S, DP-10S, DP-12S, DP-15S, DP-18S, DP-20S, DP-25S, DP-30S, DP-35S, DP-40S, DP-50S, Dp-60S

Danh mục: Từ khóa: ,