DP-S25 SP-25-2 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không

DP-S25 SP-25-2 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: SP-6-2, SP-8-2, SP-10-2, SP-12-2, SP-15-2, SP-18-2, SP-20-2, SP-25-2, SP-30-2, SP-35-2, SP-40-2, SP-50-2, Sp-60-2

DP-S4, DP-S6, DP-S8, DP-S10, DP-S12, DP-S15, DP-S20, DP-S25, DP-S30

Danh mục: Từ khóa: ,