M-P35JS, M-PE35JMS | Giác hút, đầu hút chân không GINIER

M-P35JS, M-PE35JMS | Giác hút, đầu hút chân không GINIER là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.