PBG-40-S, PBG-40-N Giác hút, đầu hút chân không khí nén (MYOUTOKU)

PBG-40-S, PBG-40-N Giác hút, đầu hút chân không khí nén (MYOUTOKU)

PBG-10A-S, PBG-10A-N, PBG-15A-S, PBG-15A-N, PBG-30-S, PBG-30-N, PBG-40-S, PBG-40-N, PBG-50-S, PBG-50-N, PBG-75-S, PBG-75-N, PBG-110-S, PBG-110-N, PBG-150-S, PBG-150-N

Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp tự động hóa, sử dụng gắp hút linh kiện sản phẩm với đa dạng kích thước đường kính pad.

Vật liệu:

S: cao su silicone

U: cao su urethane

F: cao su FKM (viton flouro)

GN: cao su dẫn điện Conductive NBR

GS: cao su dẫn điện Conductive silicone rubber