PCG-20-S, PCG-20-N Giác hút, đầu hút chân không khí nén (MYOUTOKU)

PCG-20-S, PCG-20-N Giác hút, đầu hút chân không khí nén (MYOUTOKU)

PCG-5-S, PCG-5-N, PCG-7-S, PCG-7-N, PCG-15-S, PCG-15-N, PCG-18-S, PCG-18-N, PCG-20-S, PCG-20-N, PCG-30-S, PCG-30-N, PCG-40-S, PCG-40-N, PCG-60-S, PCG-60-N, PCG-90-S, PCG-90-N

Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp tự động hóa, sử dụng gắp hút linh kiện sản phẩm với đa dạng kích thước đường kính pad.

Vật liệu:

S: cao su silicone

U: cao su urethane

F: cao su FKM (viton flouro)

GN: cao su dẫn điện Conductive NBR

GS: cao su dẫn điện Conductive silicone rubber