Pisco VP30KS| VP30KNH| Giác hút đầu hút chân không

Pisco VP30KS| VP30KNH| Giác hút đầu hút chân không được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, ứng dụng hút các sản phẩm sử dụng chân không.

Pisco VP30KS| VP30KNH| Giác hút đầu hút chân không  được làm từ vật liệu cao su Nitrile và silicone rubber.

Thông số sản phẩm:

VP30KNH VP30KS VP30KU VP30KF VP30KNE