Pisco VPA R/A-N giác hút chân không pisco

Pisco VPA R/A-N giác hút chân không pisco với đa dạng phổ biến các mẫu mã bao gồm đầu hút co su và phần lắp ráp: