PJG-30S PJG-30N Giác hút, đầu hút chân không khí nén  (tiêu chuẩn MYOUTOKU)

PJG-30S PJG-30N Giác hút, đầu hút chân không khí nén  (tiêu chuẩn MYOUTOKU)

Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp tự động hóa, sử dụng gắp hút linh kiện sản phẩm với đa dạng kích thước đường kính pad.

Vật liệu:

S: cao su silicone

U: cao su urethane

F: cao su FKM (viton flouro)

GN: cao su dẫn điện Conductive NBR

GS: cao su dẫn điện Conductive silicone rubber