SAOB-60×30 | Giác hút, đầu hút chân không SCHAMALZ

SAOB-60×30 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: SAOF-50×16, SAOF-60×23, SAOF-80×40, SAOF-90×30, SAOF-100×50, SAOF-120×60, SAOF-140×70

SAOB-60×30, SAOB-80×40, SAOB-110×55, SAOB-140×70