SP-25S-1 SP-S25 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không

SP-25S-1 SP-S25 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: SP-6-1, SP-8-1, SP-10-1, SP-12-1, SP-15-1, SP-18-1, SP-20-1, SP-25-1, SP-30-1, SP-35-1, SP-40-1, SP-50-1, Sp-60-1

SP-S4, Sp-S6, SP-S8, SP-S10, SP-S12, SP-S15, SP-S20, SP-S25, SP-S30

Danh mục: Từ khóa: ,