TY-5 núm hút, giác hút chân không khí nén

TY-5 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

Danh mục: Từ khóa: