VF40 (đỏ), VF40S, VF40N | Giác hút, đầu hút chân không PIAB

VF40 (đỏ), VF40S, VF40N | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: VF15 (đỏ), VF15S, VF15N, VF20 (đỏ), VF20S, VF20N, VF25 (đỏ), VF25S, VF25N, VF30 (đỏ), VF30S, VF30N, VF40 (đỏ), VF40S, VF40N, VF50 (đỏ), VF50S, VF50N