ZP3-T10UMS-A5, B5 | Giác hút chân không ZP3 Series | SMC

ZP3-T10UMS-A5, B5 | Giác hút chân không ZP3 Series | SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

ZP3-T10UMS-A5, ZP3-T10UMS-B5 được làm từ vật liệu cao su cao su silicone và đầu nối ren M5, trong và ngoài: ZP3A-T2-A5, ZP3A-T2-B5, ZP3A-T3-A5, ZP3A-T3-B5, ZP3A-T1-A3