ZP3E-50UMN| ZP3E-50UMS SMC| giác hút chân không ZP3 Series

ZP3E-50UMN| ZP3E-50UMS thuộc series pad hút chân không SMC ZP3, với vật liệu làm từ cao suNBR với tính đàn hồi cao, phù hợp vơi nhiều cơ cấu tự động hóa

Thông tin sản phẩm SMC SMC ZP3E-50UMN ZP3E-50UMS giác hút pad hút chân không đầu hút chân không: