ZP3E-63UMN| ZP3E-63UMS SMC| giác hút chân không ZP3 Series

ZP3E-63UMN| ZP3E-63UMS thuộc series pad hút chân không SMC ZP3, với vật liệu làm từ cao suNBR với tính đàn hồi cao, phù hợp vơi nhiều cơ cấu tự động hóa

Thông tin sản phẩm SMC ZP3E-63UMN| ZP3E-63UMS đầu hút chân không: