ZP3E-UMN ZP3E-UMS SMC núm hút chân không

SMC Giác hút chân không ZP3E-UMN ZP3E-UMS Series thuộc dòng giác hút ZP3E của SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén: