ZP3P-JT2SF ZP3P-JT5SF SMC đầu hút chân không khí nén

SMC Giác hút chân không ZP3P-JT2SF ZP3P-JT5SF Series thuộc dòng giác hút ZP3P của SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén: