ZPUN ZPUS SMC đầu hút chân không khí nén

 SMC Giác hút chân không ZPUN ZPUS Series thuộc dòng giác hút ZP của SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén: