ZPUTN ZPUTS SMC đầu hút cốc hút chân không khí nén

 SMC Giác hút chân không ZPUTN ZPUTS Series thuộc dòng giác hút ZP của SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.