Giác hút chân không ZPT-J/K3/6/8/10/15/20/30/40/50-B3/B5-A10/A14

Giác hút chân không ZPT-J/K3/6/8/10/15/20/30/40/50-B3/B5-A10/A14 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Danh mục: