Giác hút chân không ZPT02UN/US-J/K6-10-15-B5-A8

Giác hút chân không ZPT02UN/US-J/K6-10-15-B5-A8 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm: ZPT02UNJ6-B5-A8,ZPT02UNJ10-B5-A8,ZPT02UNJ15-B5-A8,ZPT02UNJ25-B5-A8,ZPT02UNK6-B5-A8,ZPT02UNK10-B5-A8,ZPT02UNK15-B5-A8,ZPT02UNK25-B5-A8,ZPT02USJ6-B5-A8,ZPT02USJ10-B5-A8,ZPT02USJ15-B5-A8,ZPT02USJ25-B5-A8,ZPT02USK6-B5-A8,ZPT02USK10-B5-A8,ZPT02USK15-B5-A8,ZPT02USK25-B5-A8