MP-50S | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không 3 tầng MP

MP-50S MP-50 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: MP-6S, MP-8S, MP-10S, MP-12S, MP-15S, MP-18S, MP-20S, MP-25S, MP-30S, MP-35S, MP-40S, MP-50S, Mp-60S

Danh mục: Từ khóa: ,