MP-S15 SP-15-3 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không

MP-S15 SP-15-3 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm khác: SP-6-3, SP-8-3, SP-10-3, SP-12-3, SP-15-3, SP-18-3, SP-20-3, SP-25-3, SP-30-3

MP-S4, MP-S6, MP-S8, MP-S10, MP-S12, MP-S15, MP-S20, MP-S25, MP-S30

Danh mục: Từ khóa: ,