Pisco VP15RN| VP15RS| VP15AN| VP15AS| Giác hút đầu hút chân không

Pisco VP15RN| VP15RS| VP15AN| VP15AS| Giác hút đầu hút chân không được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, ứng dụng hút các sản phẩm sử dụng chân không.

Pisco VP15RN| VP15RS| VP15AN| VP15AS| Giác hút đầu hút chân không  được làm từ vật liệu cao su Nitrile và silicone rubber.

Thông số sản phẩm: