Pisco VP3RMN| VP3RMS| VP3RN| VP3RS Giác hút chân không

Pisco VP3RMN| VP3RMS| VP3RN| VP3RS Giác hút chân không được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, ứng dụng hút các sản phẩm sử dụng chân không.

Pisco VP3RMN| VP3RMS| VP3RN| VP3RS Giác hút chân không  được làm từ vật liệu cao su Nitrile và silicone rubber.

Thông số sản phẩm: