SP-15S | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không 1 tầng SP

SP-15S SP-15 | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Danh mục: Từ khóa: ,