SP-40S | Giác hút, đầu hút, núm hút chân không 1 tầng SP

Giác hút, đầu hút chân không khí nén 1 lớp SP-40 (silicone)

Danh mục: Từ khóa: ,