VTA/VTB-W/EG-1/2/4/6/RN RS RE PISCO bút hút chân không

VTA/VTB-W/EG-1/2/4/6/RN RS RE PISCO bút hút chân không được sử dụng để hút các sản phẩm trong công nghiệp. các loại đường kính bao gồm 1, 2, 4, 6, 8 bằng các chất liệu cao su Nitrile rubber, silicone rubber…

Các mã sản phẩm bút hút: