VTA-W-SET PISCO Bút hút chân không

VTA-W-SET VTB-W-SET PISCO Bút hút chân không được sử dụng để hút các sản phẩm có kích thước nhỏ trong nhà máy. Bút hút sử dụng khí nén chuyển thành khí âm nhờ bộ tạo chân không khí nén.

Hãng sản xuất: PISCO

Danh mục: Từ khóa: