ZP2-MTN ZP2-MTS SMC đầu hút chân không khí nén

SMC Giác hút chân không ZP2-MTN ZP2-MTS Series thuộc dòng giác hút ZP2 của SMC là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm đầu hút khí nén: