Đầu nối khí nén SMC ZPT2-A5, ZPT2-A6, ZPT2-B5, ZPT2-B6, ZPT2-B01, ZPT2-N01, ZPT2-T01

Đầu nối khí nén SMC ZPT2-A5, ZPT2-A6, ZPT2-B5, ZPT2-B6, ZPT2-B01, ZPT2-N01, ZPT2-T01  được sử dụng để nối khí nén với pad hút, núm hút chân không dể hút sản phẩm. mỗi dạng vacuum pad sẽ tương đương với các loại đầu nối khác nhau: