Đầu nối khí nén SMC ZPT4-A6, ZPT4-A8, ZPT4-B6, ZPT4-B8

Đầu nối khí nén SMC ZPT4-A6, ZPT4-A8, ZPT4-B6, ZPT4-B8, ZPT4-N01, ZPT4-B01, ZPT4-T01 được sử dụng để nối khí nén với pad hút, núm hút chân không dể hút sản phẩm. mỗi dạng vacuum pad sẽ tương đương với các loại đầu nối khác nhau: