Giác hút chân không ZPT06U/B-S/N-J/K6-10-15-25-B5-A8

Giác hút chân không ZPT06U/B-S/N-J/K6-10-15-25-B5-A8 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm: ZPT06BNJ6-B5-A8,ZPT06BNJ10-B5-A8,ZPT06BNJ15-B5-A8,ZPT06BNJ25-B5-A8,ZPT06BNK6-B5-A8,ZPT06BNK10-B5-A8,ZPT06BNK15-B5-A8,ZPT06BNK25-B5-A8,ZPT06BSJ6-B5-A8,ZPT06BSJ10-B5-A8,ZPT06BSJ15-B5-A8,ZPT06BSJ25-B5-A8,ZPT06BSK6-B5-A8,ZPT06BSK10-B5-A8,ZPT06BSK15-B5-A8,ZPT06BSK25-B5-A8,ZPT06UNJ6-B5-A8,ZPT06UNJ10-B5-A8,ZPT06UNJ15-B5-A8,ZPT06UNJ25-B5-A8,ZPT06UNK6-B5-A8,ZPT06UNK10-B5-A8,ZPT06UNK15-B5-A8,ZPT06UNK25-B5-A8,ZPT06USJ6-B5-A8,ZPT06USJ10-B5-A8,ZPT06USJ15-B5-A8,ZPT06USJ25-B5-A8,ZPT06USK6-B5-A8,ZPT06USK10-B5-A8,ZPT06USK15-B5-A8,ZPT06USK25-B5-A8