Giác hút chân không ZPT04UN/US-J/K6-10-15-25-B5-A8

Giác hút chân không ZPT04UN/US-J/K6-10-15-25-B5-A8 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm: ZPT04UNJ6-B5-A8,ZPT04UNJ10-B5-A8,ZPT04UNJ15-B5-A8,ZPT04UNJ25-B5-A8,ZPT04UNK6-B5-A8,ZPT04UNK10-B5-A8,ZPT04UNK15-B5-A8,ZPT04UNK25-B5-A8,ZPT04USJ6-B5-A8,ZPT04USJ10-B5-A8,ZPT04USJ15-B5-A8,ZPT04USJ25-B5-A8,ZPT04USK6-B5-A8,ZPT04USK10-B5-A8,ZPT04USK15-B5-A8,ZPT04USK25-B5-A8