Giác hút chân không ZPT08U/B-S/N-J/K6-10-15-25-B5-A8

Giác hút chân không ZPT08U/B-S/N-J/K6-10-15-25-B5-A8 là 1 dụng cụ dùng để hút chân không được sử dụng để hút các loại hàng, sản phẩm trong các cơ cấu máy tự động hóa.

Các mã sản phẩm: ZPT08BNJ6-B5-A8,ZPT08BNJ10-B5-A8,ZPT08BNJ15-B5-A8,ZPT08BNJ25-B5-A8,ZPT08BNK6-B5-A8,ZPT08BNK10-B5-A8,ZPT08BNK15-B5-A8,ZPT08BNK25-B5-A8,ZPT08BSJ6-B5-A8,ZPT08BSJ10-B5-A8,ZPT08BSJ15-B5-A8,ZPT08BSJ25-B5-A8,ZPT08BSK6-B5-A8,ZPT08BSK10-B5-A8,ZPT08BSK15-B5-A8,ZPT08BSK25-B5-A8,ZPT08UNJ6-B5-A8,ZPT08UNJ10-B5-A8,ZPT08UNJ15-B5-A8,ZPT08UNJ25-B5-A8,ZPT08UNK6-B5-A8,ZPT08UNK10-B5-A8,ZPT08UNK15-B5-A8,ZPT08UNK25-B5-A8,ZPT08USJ6-B5-A8,ZPT08USJ10-B5-A8,ZPT08USJ15-B5-A8,ZPT08USJ25-B5-A8,ZPT08USK6-B5-A8,ZPT08USK10-B5-A8,ZPT08USK15-B5-A8,ZPT08USK25-B5-A8