M7207B núm hút, giác hút chân không khí nén

M7207B núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

NL-2, W32302, M6608, M73152AL1, R52122, M7207B, U73240A, U73240A, U73199, M7207C

Danh mục: Từ khóa: