U73240A, U73199 núm hút, giác hút chân không khí nén

U73240A, U73199 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

Phần đầu hút: U73199

Danh mục: Từ khóa: ,