R52121 núm hút, giác hút chân không khí nén

R52121 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

các mã sản phẩm khác:

NL-2, W32302, M6608, M73152AL1, R52122, M7207B, U73240A, U73240A, U73199

Danh mục: Từ khóa: