M73152AL1 núm hút, giác hút chân không khí nén

M73152AL1 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

Danh mục: Từ khóa: