W32302 núm hút, giác hút chân không khí nén

W32302 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

Danh mục: Từ khóa: