NL-2 núm hút, giác hút chân không khí nén

NL-2 núm hút, giác hút chân không khí nén

Được sử dụng, ứng dụng rộng rãi trong tự động hóa làm tay gắp robot, gắp hút sản phẩm..

 

Danh mục: Từ khóa: